Анализ - Одит на уеб сайт - SEO оптимизация

Одит на уеб сайт


Одит на уеб сайт е вид анализ на вашите уеб страници . SEO одит е анализ на вътрешната и външната seo оптимизация на сайта, анализ на програмния код, процентното съдържание на ключовите думи.

Одит на външните връзки и качеството им, анализ на позиционирането му в гугъл по стратегическите ключови думи за бизнеса за който е предназначен. Маркетингов одит на уеб сайт е  анализ  на  предразположеността  на сайтът към потребителя или с други думи ефективността на вече посещаваният сайт към реални продажби. Това се изразява в анализ на навигацията на сайтът дизайнът текста и всичко това, което грабва посетителя и спечелва нужното доверие за да се извършат реални сделки. За да е ефективен вашият сайт той трябва да бъде откриваем и добре класирал се в Google. Не по маловажен е и дизайнът, навигацията и доверието, което печели страницата пред посетителите си.


Предлагам ви безплатен анализ и оценка на вашият сайт

Предлагам ви услугата seo маркетингов одит на вашият сайт. Пълен анализ на сайта и одит по всички критерии. Резултатите на сайтът в търсачките и възможността му да ви осигури нови клиенти по ценните за вашият бизнес ключови думи.